jQuery图片预加载

清华大佬耗费三个月吐血整理的几百G的资源,免费分享!....>>>

如果页面使用了很多不是最初加载便可见的图片,有必要进行预加载:

    $.preloadImages = function () {
     for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
      $('img').attr('src', arguments[i]);
     }
    };
    $.preloadImages('img/hover-on.png', 'img/hover-off.png');