JavaScript判断是否是Email 大小写字母 数字表达式

清华大佬耗费三个月吐血整理的几百G的资源,免费分享!....>>>

js 判断是否是Email 大小写字母 数字表达式
//判断是否是Email
function isEmail(str)
{
 var regu = "^(([0-9a-zA-Z]+)|([0-9a-zA-Z]+[_.0-9a-zA-Z-]*))@([a-zA-Z0-9-]+[.])+([a-zA-Z]{2}|net|com|gov|mil|org|edu|int|name|asia)$";
 var re = new RegExp( regu );
 if( str.search( re ) == -1 )
 {
  return false;
 }
 else
 {
  return true;
 }
}

// 判断是否含有大写字母
function hasCapital(str)
{
    var result = str.match(/^.*[A-Z]+.*$/);
    if(result==null) return false;
    return true;
}

// 判断是否含有小写字母
function hasLowercase(str)
{
    var result = str.match(/^.*[a-z]+.*$/);
    if(result==null) return false;
    return true;
}

// 判断是否含有数字
function hasNumber(str)
{
    var result = str.match(/^.*[0-9]+.*$/);
    if(result==null) return false;
    return true;
}

// 判断是否含有其他字符
function hasOther(str)
{
    var result = str.match(/^.*[^0-9A-Za-z]+.*$/);
    if(result==null) return false;
    return true;
}