JS 计算两个日期之间相差多少天

2019PHP高薪工程师学习路线图....>>>

function checkSubmit(){
  var startDate=$("#startDate").val();
  var endDate=$("#endDate").val();
  var startTime = (new Date(startDate)).getTime();//传过来的开始时间转换为毫秒
  var endTime = (new Date(endDate)).getTime();
  if(endTime<startTime){
    alert("结束日期不能小于开始日期!");
    return false;//表示结束日期不能小于开始日期
  }
  var day=parseInt(Math.abs(startTime - endTime ) / 1000 / 60 / 60 /24);
  if(day>6){
    alert("最多只能查询7日数据!");
    return false;
  }
  return true;
}